Świadome, szczęśliwe życie w "Tu i teraz"

43278470_2192144447527052_6670054794456989696_ojpg

Kursy redukcji stresu oparte na uważności Mindfulness MBSR

MINDFULNESS BASED
STRESS REDUCTION

TRENING UWAŻNEJ OBECNOŚCI
"TU I TERAZ"


SZKOLENIA  WARSZTATY SEMINARIA KONSULTACJE 

DORADZTWO MENTORING 
PROGRAMY SPECJALNE

PSYCHOLOGIA 

SPOŁECZNA
KLINICZNA 
POZYTYWNA 
TWÓRCZOŚCI


SESJE INDYWIDUALNE 
PROCESY GRUPOWE
PSYCHOTERAPIA 
HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA
GESTALT


DLA
UMYSŁU  EMOCJI   CIAŁA   DUCHA  
RELACJI  
ROZWOJU  OSOBISTEGO GRUPY

 DLA
FIRMY   PLACÓWKI   OŚRODKA


Rozwój dzięki świadomemu,
bezpośredniemu doświadczeniu,
 w "Tu i Teraz",
za pomocą zręcznych metod,
w atmosferze łagodności,
współczucia, dobroci.

Dlaczego Pracownia? Ponieważ Mindfulness to przede wszystkim praktyka. Rozwijasz się dzięki osobistemu doświadczeniu, samoświadomości, która temu wszystkiemu towarzyszy oraz własnym wglądom. Zrozumienie dzięki wglądom, prowadzi Cię do mądrości, oraz lepszego zadbania o siebie. Współczucie, życzliwość jest tu metodą, której używasz zamiast oceniającego i często zbyt krytycznego podejścia do siebie, innych oraz własnych przeżyć.Portal ten poświęcony jest propagowaniu perspektywy, oraz praktyki Mindfulness, świadomego życia "tu i teraz", rozwijaniu uważności która prowadzi do świadomości. Świadomość tego co się dzieje tu i teraz, pozwala nam widzieć wyraźniej, wiedzieć więcej, podnieść jakość życia, efektywniej radzić sobie z problemami i stresem, oraz żyć pełniej.Perspektywa Mindfulness to także umiejętność zrelaksowanego podejścia do siebie i sytuacji z którymi się stykamy na co dzień. Umieć się rozluźnić nawet w trudnych sytuacjach życiowych to prawdziwa sztuka. Mindfulness uczy jak to robić. Podejście to idzie w parze ze współczuciem dla siebie i innych, uczy jak rozwijać otwartość i mądrość w sobie. Jak wytrenować umiejętność bycia "Tu i teraz", bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością taką jaka jest, oraz pracować z problemami we właściwy sposób, nie powodujący dodatkowego tarcia i konfliktów. Mindfulness to także trening koncentracji, skupienia, uspokojenia umysłu. Budujemy trwały spokój wewnętrzny, dzięki czemu, w ugruntowaniu i lepszym kontakcie ze sobą, łatwiej nam radzić sobie z wyzwaniami życia. Trening uważności to trening świadomego kierowania uwagi, dzięki czemu zyskujemy większą wolność od uwarunkowań, od manipulacji z zewnątrz, oraz zyskujemy większą kontrolę nad własnym życiem. Wtedy możesz coś zrobić ale nie musisz...


Czego uczymy się dzięki praktyce uważności?

- procesu aktywnego skupiania uwagi
- doświadczania poczucia własnej skuteczności
- postawy aktywnej w przeciwieństwie do pasywnej
- konstruktywnego radzenia sobie z problemami
- wyrabiania w sobie nieosądzającej i akceptującej postawy
- żywego kontaktu z doświadczaniem rzeczywistości w teraz
- uważnego radzenia sobie z trudnymi emocjami, bólem fizycznym i emocjonalnym - przeciwdziałania rozproszeniu umysłu
- wzmacniania siły koncentracji
- dostępu do postawy cechującej się bezstronnością, spokojem i wewnętrzną stabilnością Jakie cechy wyrabia się przez uważność?
- tolerancja emocjonalna - spostrzegawczość
- samorefleksja (uzmysławianie sobie tego, co robimy)
- współczucie
- zdolność do wyciszania zamętu w umyśle
- jasność umysłu - pewność siebie i odwaga
- świeżość i elastyczność
- wolność od osądzania siebie
- ufność
- postawa akceptacji i nieosądzania

Jakie są ogólne zasady działania uważności?

Polepszenie umiejętności uświadamiania sobie procesów automatycznych, dziejących się poza naszym wpływem, na przykład niektórych emocji lub wzorców zachowania zniesienie automatycznych sposobów reagowania na rzecz bardziej świadomych zachowań, odczuwania i wzorców myślenia. Można odczuć jakiś impuls i umieć powstrzymać przymus działania pod jego wpływem. Na podstawie tekstu Petry Meibert - psycholożki i naturoterapeutki, wicedyrektorki IMA (The Institute for Mindfulness-Based Approaches)Książka, przy której mogłem pomóc, jeśli chodzi o redakcję merytoryczną oraz z wielką przyjemnością zrecenzować. Polecam, bo to brakujący element na naszym rynku. Pomost pomiędzy praktyką uważności Mindfulness a psychologią i pedagogiką. A przy tym jest to świetne wprowadzenie w aspekty podejścia uważności Mindfulness i daje wiedzę oraz metody efektywnego uczenia się w szerokim tego słowa znaczeniu.